Environmental-Friendly

Environmental-Friendly เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวัตถุดิบและสารประกอบที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของ Bath & Bloom จาก...

Continue reading

Pride of Asia Collection จาก 5 กลิ่นหอมของดอกไม้แห่งเอเชีย

ครั้งสุดท้ายที่คุณได้กลิ่นหอมของดอกไม้นั้นคือเมื่อใด ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปผู้คนมีความสนใจเกี่ยวกับกลิ่นดอกไม้มากขึ้นในยุคที่การใช้กลิ่น...

Continue reading