Latest News

E- Receipt

ช้อปดีมีคืนกับ Bath & Bloom Easy E- Receipt
ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท
โครงการช้อปดีมีคืน 2567 สามารถออกใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice) เมื่อสั่งซื้อสินค้ากับ Bath & Bloom ผ่านทุกช่องทาง
สามารถใช้สิทธิ์ได้แล้ววันนี้ -15 กพ 67
ลูกค้าสามารถขอใบกำกับภาษีได้ภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้นและกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด